Cele projektu

Przygotowanie projektu graficznego i dudowa narzędzia informatycznego wspierającego ogólnopolskie badanie zapotrzebowania na zawody.

Narzędzie umożliwia realizację badania „Barometr zawodów”, tj. formułowanie prognoz zapotrzebowania na zawody w poszczególnych powiatach wszystkich województw Polski.

Prognozy wojewódzkie i ogólnopolska wyliczane są automatycznie na podstawie algorytmu, następnie wyniki prezentowane są  w formie zestawień powiatowych i wojewódzkich: map, tabel oraz publikacji (plakatów i raportów).

 

W ramach projektu został zbudowany autorski system CMS do zarządzania systemem oraz stroną widoczną dla użytkowników.

Dodatkowo przeprowadzono audyt użyteczności zaprojektowanego narzędzia (audytu UX). Celem audytu była ocena użyteczności projektowanych rozwiązań, w szczególności ocena, na ile architektura informacji, zastosowane rozwiązania w nawigacji i spójność kompozycyjna (paleta barw, proporcje kształtów, ikonografia) są zrozumiałe i atrakcyjne dla użytkowników, sprawdzenie intuicyjności rozwiązań oraz ocena stopnia zrozumiałości treści zamieszczonych w serwisie i nawigowania po treści.

https://barometrzawodow.pl