Portfolio

POLSA

#serwiswww #polsa

Uruchomienie strony internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

Mazury Travel

#serwiswww #mazury #mapa #wyszukiwarka

Uruchomienie strony internetowej Mazury Travel poprzez przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

iPFRON+

#serwiswww #serwisinformacyjny #pfron #wsparcie

Zaprojektowanie i wdrożenie serwisu informacyjengo programu iPFRON+.

Utrzymywanie wsparcia serwisowego wraz usługami rozwoju przez okres.

Szczegóły

CUS Kozienice - Aplikacja mobilna

#aplikacja #aplikacjamobilna #cms #instytucjepomocowe

„CDC – Centrum dla Ciebie” to aplikacja mobilna stworzona dla Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Aplikacja gromadzi informacje o instytucach pomocowych zlokalizowanych w mieście.

Szczegóły

Poland Tastes Good

#serwiswww #ptg #polandtastesgood

Uruchomienie strony internetowej Polska Smakuje – Poland Tastes Good poprzez zaprojektowanie graficzne strony, przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

Narodowy Instytut Wolności

#serwiswww #niw #dotacje #programy #wyszukiwarka

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu internetowego NIW składającego się z serwisu głównego uczelni oraz podstron poszczególnych programów spójnie łącząc zarządzanie serwisem w całościowy system. Ponadto wdrożono wykaz Organizacji Pożytku Publicznego oraz wyszukiwarkę dotacji.

Szczegóły

Uniwersytet Śląski

#multiserwis www #uniwersytet #nauka #edukacja

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu internetowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach składającego się z serwisu głównego uczelni oraz powiązanych z jednostkami organizacyjnymi uczelni witryn spójnie łącząc zarządzanie serwisem w całościowy system.

Szczegóły

Aplikacja myMUB

#aplikacja #android #uniwersystet

Opracowanie i uruchomienie anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB na smartfony z przeznaczeniem dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szczegóły

Urząd Miejski w Suwałkach

#strona www #kultura #biznes #turystyka

Przygotowanie projektu i wdrożenie witryny informacyjnej dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Projekt łączy w sobie sekcje informacji dla mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających tursytów.

Szczegóły

Statystyka Muzeów

#aplikacja www #kultura #muzea

Wykonanie systemu informatycznego Statystyka Muzeów dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Aplikacja umożliwia wysłanie do wszystkich muzeów w Polsce prośbę o wypełnienie ankiety statystycznej online. Na podstawie zgromadzonych danych system generuje zaawansowane raporty.

Szczegóły