Cele projektu

Wykonanie i wdrożenie strony internetowej wraz z migracja danych dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego na adres www.fina.gov.pl.

Zaprojektowanie witryny zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.1.

Wdrożenie modułu sklepu wraz z integracją z zasobami Audiowizualnymi.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to nowoczesna instytucja kultury, która została powołana 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Jej misją statutową jest digitalizacja, gromadzenie, restaurowanie i udostępnianie, a także promocja polskiego dziedzictwa audiowizualnego oraz upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej. FINA jest też koproducentem nowych materiałów audiowizualnych (filmów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wydawnictw filmowych i muzycznych).

https://fina.gov.pl