Cele projektu

Zaprojektowanie i wdrożenie serwisu informacyjengo programu iPFRON+.

Utrzymywanie wsparcia serwisowego wraz usługami rozwoju przez okres.

Zaprojektowanie, budowa, wdrożenie oraz utrzymanie i rozwój serwisu informacyjnego z systemem zarządzania treścią. Serwis iPFRON+ dedykowany jest do publikowania informacji o projekcie „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Odbiorcami treści Serwisu są osoby zainteresowane realizacją Projektu, w tym wdrożeniem Systemu iPFRON+. Główne grupy odbiorców:

  • Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych i zajmujące się udzielaniem wsparcia obsługiwanego przy pomocy Systemu iPFRON+;
  • osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie/pełnomocnicy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania;
  • Zakłady Pracy Chronionej, pracownicy PFRON oraz innych instytucji centralnych zainteresowanych kwestiami informatyzacji administracji publicznej;
  • przedstawiciele mediów lokalnych.
https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/