Cele projektu

Uruchomienie strony internetowej Polska Smakuje – Poland Tastes Good poprzez zaprojektowanie graficzne strony, przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Utrzymywanie wsparcia serwisowego wraz usługami rozwoju przez okres.

Serwis ma na celu promowanie polskiej żywności. Organizacją odpowiadającą za projekt jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli agencja rządowa nadzorowana przez Ministerstwo Rolnic­twa i Rozwoju Wsi.

Projekt witryny odpowiada współczesnym trendom w Internecie i potrzebom użytkowników w zakresie prostego i przejrzystego szukania informacji.

https://www.polandtastesgood.pl/pl/