Cele projektu

Przygotowanie projektu i wdrożenie witryny informacyjnej dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Dostosowanie witryny do wymogów dostępności zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

Projekt łączy w sobie sekcje dla mieszkańców, przedsiębiorców i odwiedzających tursytów i pełni rolę wielofunkcyjnej platformy informacyjno-komunikacyjnej.

https://um.suwalki.pl