Portfolio

Wojskowy Instytut Medyczny

#stronawww #wim #szpital

Uruchomienie strony internetowej Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

Certyfikat Dobrych Praktyk

#stronawww #certyfikat #mapa #wyszukiwarka

Uruchomienie strony internetowej Certyfikatu Dobrych Praktyk poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

GDDKiA

#stronawww #inwestycje #schemat #mapa

Uruchomienie szablonu stron internetowych dla inwestycji drogowych prowadzonych przez GDDKiA poprzez przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

Wirtualny Instytut Badawczy

#stronawww #systeminformatyczny #wib #port #łukasiewicz

Kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego wspierającego realizację programu „Wirtualny Instytut Badawczy”.

Szczegóły

Dziedzictwo Muzyki Polskiej

#stronawww #aplikacja #muzykapolska

Wykonanie aplikacji edukacyjnej o źródłach muzyki polskiej na telefony, na platformy Android, iOS w ramach projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej” w otwartym dostępie dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Szczegóły

Archiwa Państwowe

#serwiswww #archiwapaństwowe #mapa #wyszukiwarka

Uruchomienie strony internetowej Archiwów Państwowych poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne i techniczne, implementację oraz testowanie oprogramowania.

Szczegóły

POLSA

#serwiswww #polsa

Uruchomienie strony internetowej Polskiej Agencji Kosmicznej poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

Mazury Travel

#serwiswww #mazury #mapa #wyszukiwarka

Uruchomienie strony internetowej Mazury Travel poprzez przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Szczegóły

iPFRON+

#serwiswww #serwisinformacyjny #pfron #wsparcie

Zaprojektowanie i wdrożenie serwisu informacyjengo programu iPFRON+.

Utrzymywanie wsparcia serwisowego wraz usługami rozwoju przez okres.

Szczegóły

CUS Kozienice - Aplikacja mobilna

#aplikacja #aplikacjamobilna #cms #instytucjepomocowe

„CDC – Centrum dla Ciebie” to aplikacja mobilna stworzona dla Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Aplikacja gromadzi informacje o instytucach pomocowych zlokalizowanych w mieście.

Szczegóły