Cele projektu

Wykonanie aplikacji edukacyjnej o źródłach muzyki polskiej na telefony, na platformy Android, iOS w ramach projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej” w otwartym dostępie dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury informatycznej na bazie istniejącego w NIFC systemu wypracowanego w ramach projektu POPC „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” (DCOD). Głównym celem merytorycznym jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI–XIX wieku. Efektem jest portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych.

Jest to odpowiedź na wielokrotnie zdiagnozowany problem niewystarczającej reprezentacji muzyki polskiej w repozytoriach cyfrowych, co przyczynia się do negatywnego jej obrazu. Najważniejsze zabytki polskiej kultury muzycznej publikowane są najczęściej w niskonakłado- wych wydaniach papierowych, co znacznie ogranicza ich dostępność dla badaczy i wykonawców.

https://app.polish.musicsources.pl/