Cele projektu

Kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego wspierającego realizację programu „Wirtualny Instytut Badawczy”.

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Działalność WIB finansowana jest z Funduszu Polskiej Nauki.

Celem programu WIB jest finansowanie zadań badawczych wybranych w procedurze konkursowej zespołów prowadzących działalność pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym. Rezultatem zadań badawczych będzie wypracowanie możliwego do skomercjalizowania IP (nowe produkty i technologie).

https://system.wib.port.org.pl/login