Cele projektu

Uruchomienie strony internetowej Certyfikatu Dobrych Praktyk poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Import danych z bazy Certyfikatu Dobrych Praktyk.

Utrzymywanie wsparcia serwisowego wraz z usługami rozwoju. Prowadzenie szkoleń z obsługi systemu zarządzania treścią dla pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej.

Certyfikat Dobrych Praktyk POT to innowacyjny, bezpłatny projekt prowadzony przez Polską Organizację Turystyczną, którego celem jest potwierdzenie wysokiej jakości usług świadczonych przez podmioty turystyczne oraz ich wyróżnienie i szeroka promocja wśród turystów planujących wypoczynek w Polsce.

Efektem projektu jest Baza Certyfikowanych Podmiotów oraz mapa, na której turyści mogą znaleźć sprawdzone, certyfikowane miejsca.

https://certyfikat.pot.gov.pl/