Cele projektu

Uruchomienie strony internetowej Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Prowadzenie szkoleń z obsługi systemu zarządzania treścią dla pracowników WIM.

Utrzymywanie wsparcia serwisowego wraz z usługami rozwoju.

Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej został utworzony 10 grudnia 2002 roku w trakcie reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego na bazie Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej.

Stał się jednostkę badawczo-rozwojową i publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Nadal jednak tę największą i „sztandarową” placówkę służby zdrowia nazywa się popularnie Szpitalem na Szaserów.

Historia tej instytucji sięga okresu międzywojennego. Pierwszym szpitalem wojskowym w Warszawie był Szpital Szkolny Centrum Wyszkolenia Sanitarnego na Ujazdowie, który został zniszczony w czasie II wojny światowej.

Tradycje tego Szpitala, szczególnie w aspekcie kształcenia medycznego, zostały symbolicznie przekazane w dniu 15 listopada 2003 roku Wojskowemu Instytutowi Medycznemu podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej na Zamku Ujazdowskim.

https://wim.mil.pl/