Cele projektu

Uruchomienie strony internetowej Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi poprzez zaprojektowanie serwisu, a następnie przygotowanie merytoryczne, techniczne, implementacje i testowanie oprogramowania.

Wprowadzenie treści dostarczonych przez Zamawiającego.

Prowadzenie szkoleń z obsługi systemu zarządzania treścią dla pracowników UNS.

Utrzymywanie wsparcia serwisowego.

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi (UNS) została powołana do życia w 2013 roku i od samego początku koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Portal ma na celu zaprezentowanie oferty kształcenia z możliwością zapisania się na studia na uczelni.

https://uns.lodz.pl/