Cele projektu

Stworzenie projektu i wdrożenie strony internetowej będącej narzędziem ułatwiającym poznanie działalność Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

Wdrożenie standardów ułatwień dostępu WCAG dla osób z niepełnosprawnościami.

Mediateka stanowi bogate źródło wiedzy o licznych wydarzeniach kulturalnych na przestrzeni. Mediateka to miejsce i narzędzie, dzięki któremu poznać można działalność Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Tu także można dowiedzieć się o historii jego siedziby – dawnego Zamku Cesarskiego. W mediatece znajdują się materiały wizualne, tekstowe i dźwiękowe.  Dzięki prostemu systemowi CMS zasoby zamkowej mediateki są stale poszerzane, które jednocześnie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

https://mediateka.ckzamek.pl