Cele projektu

Przeniesienia strony internetowej Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na  nowy system CMS wraz  z wykonaniem nowej szaty graficznej.

Przeniesienia aktualnie istniejących stron internetowych Szkół Polskich na nowy system CMS umożliwiający centralne ich zarządzanie oraz pozwalające na proste tworzenie nowych stron na podstawie przygotowanego przez szablonu graficznego.

Integracja systemu zamawiania podręczników i bazy szkół polonijnych z nową stroną.

Wykonania nowej szaty graficznej i wdrożenie platformy kursów on-line w systemie Moodle.

Stworzenie systemu Biuletynu Informacji Publicznej.

W ramach prac ujednolicono w jeden spójny system CMS aż 69 stron Polskich szkół zagranicznych.

Dzięki platformie kursów nauczyciele i pozostali pracownicy mogą w prosty sposób podnosić kwalifikacje.

Ponadto dokonano integracji istniejącego systemu zamawiania podręczników i bazy szkół polonijnych z nową stroną.

System składa się z dwóch głównych modułów współdziałających ze sobą:

  • Jako system CMS umożliwiający rejestrację, logowanie oraz nadawanie uprawnień dla dyrektorów ORPEG
  • System zarządzania bazami danych szkół oraz formularz zamawiania podręczników wykonany jako aplikacja oparta na Symfony2 Framework.
https://www.orpeg.pl