Cele projektu

Zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie portalu internetowego Transportowego Dozoru Technicznego z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG.

Opracowanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią CMS (Portalu i BIP).

Wykonanie testów, przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą serwisu.

Świadczenie opieki technicznej.

Serwis pełni zarówno funkcję wizerunkową Transportowego Dozoru Technicznego (jako państwowej osoby prawnej), jak i informacyjną w zakresie kompetencji powierzonych TDT.

Na potrzeby projektu została przygotowana szata graficzna w oparciu o zaawansowane badania wizerunkowe UX, sprawdzające doświadczenie oraz potrzeby użytkowników.

https://wwwbeta.tdt.pl/